Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť

Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť

Do projektu "Inovace ve vyučování" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se škola zapojila jako příjemce a nositel projektu.
* Mezi specifické cíle projektu patří:
- modernizace, inovace a zefektivnění vzdělávacího procesu ve škole prostřednictvím ICT,
- naplňování cílů kurikulární reformy a její ůspěšná realizace využíváním inovativních vyučovacích metod, forem a způsobů organizace výuky napomáhající pedagogickým pracovníkům k zatraktivnění a zefektivnění vzdělávacího procesu,
- zavedení distančního vzdělávání prostřednictvím eLearningového kurzu, který představuje velmi efektivní a flexibilní nástroj pro samostudium.
* K realizaci klíčových aktivit je plánováno:
a) 10 kurzů se zaměřením na využívání ICT ve výuce
- MS PowerPoint - výukové prezentace snadno a rychle I
- MS PowerPoint - výukové prezentace snadno a rychle II
- MS Word - tvorba výukových materiálů I
- MS Word - tvorba výukových materiálů II
- MS Excel v pedagogické praxi I
- MS Excel v pedagogické praxi II
- MS Excel v pedagogické praxi III
- MS Outlook v činnosti pedagoga
- Interaktivní tabule - moderní pomocník pro pedagogy
- Internet - využití pro školní praxi
b) 4 kurzy se zaměřením na využívání inovativních vyučovacích metod, forem a způsobů organizace výuky
- Týmová práce ve výuce
- Rozvoj kreativity a kreativnícho myšlení
- Brainstorming v pedagogické praxi
- Projektové vyučování
c) práce na vytvoření eLearningového kurzu na téma Současné trendy v metodách a formámch práce se žáky
* Cílovou skupinou je 35 pedagogických pracovníků školy.
* Zahájení realizace projektu je naplánováno na březen 2015 a ukončení se předpokládá v prosinci 2013.

Fotografie z projektu

Dokumenty v pdf ke stažení:

Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť 1

Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť 2

Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť 3

Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť 4

Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť 5

Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť 6

Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť 7

Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť foto 1

Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť foto 2