Zápis do prvních tříd

Ředitelství Základní školy v Třešti oznamuje, že 3. a 4. dubna 2020 proběhne zápis dětí do prvních tříd. Zápis se uskuteční v Základní škole v Barvířské ulici a to: v pátek 3. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 hodinv sobotu 4. dubna 2020 od 9.00 do 11.00 hodin. K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a dětmi, které mají odklad z loňského školního roku. Vezměte s sebou rodný list dítěte. 

PaedDr. Václav Trnka, ředitel školy   

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let. Rodiče vyplní žádost o přijetí do 1. třídy (viz příloha). 
  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2019), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu.  
  • Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc).
  • Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. (Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky viz příloha)
  • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  

 Přílohy ke stažení:

Kliknutím na obrázky dokumentů můžete soubory otevřít ve formátu pdf.       

Výzva k zápisu                     Kritéria přijetí                  

   

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (formát docx)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (formát pdf)

Žádost o odklad povinné školní docházky (formát docx)

Žádost o odklad povinné školní docházky (formát pdf)