ZD Sedlejov

Zodpovídá: 
třídní učitel

– exkurze pro pátý ročník

Místo: 
Sedlejov