Výlet žáků navštěvujících nepovinný předmět náboženství

Zodpovídá: 
J. Škoda