Rok zvířat

Zodpovídá: 
DDM

termín odevzdání řešení úkolů 5. kola soutěže časopisu Kamarád

Místo: 
kancelář DDM