První pomoc

Zodpovídá: 
vyučující

8.C – ve třídě

Místo: 
kmenová třída