První pomoc

Zodpovídá: 
vyučující
  • 8.B
  • 1. až  4. VH 
Místo: 
kmenová třída