Přednáška o chování v krizových situacích

Zodpovídá: 
V. Trnka

učitelé prvního stupně, zaměstnanci DDM, vedoucí školní jídelny, vedoucí školní družiny, školník, administrativní pracovnice

Místo: 
sborovna