O napravené princezně

Zodpovídá: 
třídní učitel

Loutkové divadlo pro 2. ročník

Místo: 
Kulturní dům