Namaluj mi vesmír

Zodpovídá: 
DDM

termín odevzdání prací do výtvarné soutěže

Místo: 
kancelář DDM