Na startu mužnosti

Zodpovídá: 
I. Přechová
  • beseda chlapci 
  • 6. VH
Místo: 
Divadelní sál ZŠ