Maňáskové divadlo

Zodpovídá: 
třídní učitel

odchod po první vyučovací hodině – první ročník – zdarma