KALIBRO

Zodpovídá: 
vyučující
  •  9. ročník – anglický jazyk 
  • Dohled nad žáky: vyučující AJ - vyučující nedohlíží na svoji skupinu
Místo: 
kmenová třída