KALIBRO

Zodpovídá: 
vyučující

5. ročník – matematika

5.A – T. Matýsková, 5.B – P. Vávra, 5.C – D. Doležalová

Místo: 
kmenová třída