Hudební vystoupení s drumbeny

Zodpovídá: 
vyučující

2.VH – 6. ročník, 3.VH – 7. ročník, 4.VH – 8. ročník, 5.VH – 9. ročník

Místo: 
divadelní sál