Fyzika a chemie pro 5. ročník

Zodpovídá: 
M. Svobodová

pořádá 9. B

Místo: 
pracovny CH a Fy