Focení třídních kolektivů

Zodpovídá: 
třídní učitel

žáci 1. ročníku

Místo: 
ZŠ Barvířská