Focení třídních kolektivů

Zodpovídá: 
třídní učitel
  • 1. ročník – 9.00 hod.
  • 2. ročník – 10.00 hod.
Místo: