Dokumentární film Morava 1918

Zodpovídá: 
třídní učitel

30,- Kč

8.15 hod. – 6. + 7. ročník

10.15 hod. – 8. + 9. ročník

Místo: 
Kino Máj