Člověče, nezlob se!

Zodpovídá: 
DDM
  • soutěž pro děti z prvního až pátého ročníku
  • 12.30 hod. – zájemci z prvních tříd
  • 14.30 hod. - děti z ostatních tříd
Místo: 
DDM