Chemická olympiáda

Zodpovídá: 
I. Prášková

okresní kolo

Místo: 
Jihlava