Celoroční soutěž Rok v přírodě

Zodpovídá: 
DDM

termín odevzdání úkolů 1. kola

Místo: 
kancelář DDM