Třídní schůzky 2019/2020

12. listopad 2019 - schůzky 1. tříd

16.00 – 17.00 hod.

kmenové třídy - ZŠ Barvířská

14. listopad 2019

16.00 – 17.00 hod.

- školní jídelna – volba povolání – rodiče vycházejících žáků

- divadelní sál – informace o vzdělávání na druhém stupni ZŠ – rodiče žáků pátého ročníku

17.00 – 17.30 hod.

- třídní schůzky

17.30 – 19.00 hod.

- pedagogické odpoledne

 

16. duben 2020

17.00 – 17.30 hod.

- třídní schůzky

17.30 – 19.00 hod.

- pedagogické odpoledne