Školská rada

Školská rada

Při příležitosti konání třídních schůzek proběhla ve škole volba nových členů školské rady na období do listopadu 2017. Nejvyšší počty hlasů získali a novými členy školské rady zastupujícími rodiče žáků se stali Vladimíra Musilová, Vladimír Hink a Luboš Pavlíček.

Složení školské rady pro období od listopadu 2018 do listopadu 2020

Zástupci základní školy
PaedDr. Miloš Vašata
Mgr. Alena Tejklová
Mgr. Pavla Lacinová

Zástupci rodičů
Luboš Pavlíček
Vladimír Hink
Vladimíra Musilová

Zástupci zřizovatele Města Třeště
Milan Novák
Bc. Michael Bambula
Mgr. Martin Šalanda