Školní družina

Školní družina

 

 

 


Způsob placení družiny od školního roku 2017/2018

Ve školním roce je možné školní družinu platit ve třech splátkách:

  • ZÁŘÍ – PROSINEC            400 Kč                                                                                                                     
  • LEDEN – BŘEZEN            300 Kč
  • DUBEN - ČERVEN            300 Kč

UPOZORNĚNÍ

Od září 2016 je možno poplatek ŠD zaplatit ve dvou etapách a to:  

  • ZÁŘÍ – PROSINEC            400 ,-                                                                                                                        
  • LEDEN – ČERVEN            600,-

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování , má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní školní družina (zejména z pohledu části rodičů) částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení školního vyučování. Základním organizační jednotkou je oddělení a do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících žáků.

Svou funkci v péči o žáky v době mimo školní vyučování naplňuje školní družina činnostmi, řazenými do následujících skupin, aniž mezi nimi lze vést přesnou hranici. Těmito činnostmi jsou odpočinkové činnosti (mají odstranit únavu), rekreační činnosti (slouží k regeneraci sil a převažuje v nich aktivní odpočinek), zájmové činnosti (rozvíjejí osobnost žáka) a příprava na vyučování (zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních povinností, není však legislativně stanovena jako povinná činnost školní družiny).  

 

Organizace školní družiny ve školním roce 2019/2020

Provoz ŠD ZŠ Barvířská

Po – Čt   6.00 – 8.00 11.30 – 16.00
6.00 – 8.00 11.30 – 15.30

Provoz ŠD ZŠ J. Hory

Po – Pá  6.00 – 8.00 11.30 – 15.30

1.oddělení:   Jaroslava Hronová       tel.567214586

2.oddělení:   Lucie Maryšková

3.oddělení:   Alena Widerlechnerová   tel.567584945

4.oddělení:   Eva Vávrová      tel.567584954

5.oddělení:   Iveta Příhodová

Školní vzdělávací program školní družiny

Řád školní družiny