Logopedická asistentka

Logopedická asistentka

 Pomáhá třídním učitelům s vyhledáváním žáků, kteří mají problémy se správnou výslovností.

 • Navrhuje a organizuje logopedickou péči.
 • Diagnostikuje vadné hlásky a ve spolupráci s rodiči provádí nápravu výslovnosti.
 • Spolupracuje s odbornými pracovišti, konzultuje postup při logopedické péči.

Logopedická asistentka – Mgr. Hana Dvořáková

  Kontakty :

  telefon: 567 584 949

  e-mail: zastupkyne@zs-trest.cz

   

  Logopedická asistentka – Mgr. Michaela Páralová

  Kontakty :

  telefon: 567 584 953

  e-mail: paralova@zs-trest.cz

   

  Logopedická asistentka – Mgr. Tereza Matýsková

  Kontakty:

  telefon: 567 214 100

  e-mail: matyskova@zs-trest.cz