Fitprogram

Fitprogram

  • Projekt je pravidelně realizovaný již od roku 2000. Poděkování za spolupráci patří Městu Třešť, které zařazuje každoročně finanční prostředky potřebné na jeho uskutečnění do rozpočtu školy.
  • Program je zaměřený na získávání návyků zdravého životního stylu a na smysluplné využívání volného času dětí. Program nabízí netradiční sportovní disciplíny, které umožňují zapojení i žákům méně pohybově nadaným. Chlapci a děvčata se mohou volně zúčastňovat činnosti podle zájmu. Každému sportovnímu odvětví je věnován jeden měsíc.

Akce v rámci projektu

28.11.2013 - Horolezecká stěna

5.12.2013 - Bruslení v Telči

11.12.2013 - Vodní ráj

5.3.2014 - Fitprogram pokračuje

3.4.2014 - Fitprogram 6. ročníků - Vodní ráj

Dokument o programu

Fitprogram