Dokumenty školy

Dokumenty školy

Ceny pronájmu prostor od 1. 9. 2019

Ceník ke stažení

Finanční plány

Finančí plán 2019 (schváleno)

Finanční plán 2019 (návrh rozpočtu)

Rozpočtový výhled do roku 2021 (schváleno)

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 (návrh)

Finanční plán 2018 (návrh)

Finanční plán 2018 (schváleno)

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020

Informace pro rodiče žáků 1. ročníku - školní rok 2017/2018

Informace ke stažení

Návrh finančního plánu na rok 2017

Návrh ke stažení ve formátu pdf

Finanční plán 2017

Finanční plán 2017 ve formátu pdf

Roční plán akcí:

Pracovní plán 2018/2019

Pracovní plán 2017/2018

Pracovní plán 2016/2017

Pracovní plán 2015/2016

Měsíční plány akcí:

Školní rok 2019/2020:

Školní rok 2018/2019:

Školní rok 2017/2018:

Školní rok 2016/2017:

Školní rok 2015/2016:

Koncepce školy

Koncepce školy 2014 - 2017

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program - ŠVP

Plány EVVO

Minimální preventivní program na školní rok 2016/2017 a Preventivní školní program proti šikaně

Preventivní program 2017/2019

Preventivní program 2016/2017

Školní řád

Školní řád

Výroční zprávy

Inspekční zpráva - leden 2015

Inspekční zpráva - leden 2015